Blog VITADU
vitadu.com HR

SENIOR FRIENDLY 50plus

Občanské sdružení Senior Friendly+ pořádalo v sobotu 20.10.2018 v krásných prostorách Zichyho paláce v Bratislavě, přednáškovou akci spojenou s workshopem. Přednášející pro naše seniory otevřely témata, která je nejvíce zajímají, správný metabolismus, pohyb jako lék, jak se starat o zdraví a krásu, a další. Naše garantka výživového produktu, Ing. Olga Grozdaničová, nemohla chybět. Ve svém příspěvku představila kompletní výživový program VITADU, který je pro naše zdraví velkým přínosem. Svojí poutavou přednáškou o náplni redukčního program VITADU získala mezi seniory řadu příznivců, a celé vystoupení bylo oceněno upřímným potleskem.

Myslím si, že celá akce sklidila u seniorů uznání a byla pro ně přínosem. Někteří přednášející byli fakt na roztrhání, a na důkaz toho přikládám rozhovor naší garantky výživového programu VITADU, který poskytla reportérce Ženskéhowebu.sk.

Já si myslím, že takové akce by se měly pořádat častěji a ve více městech naší republiky.

Vaše bloggerka Ifča

www.vitadu.cz